Address

Papara Ward
French Polynesia
French Polynesia