Missionary

Elder Lepuamaaliipoutasi Faumui

Mission Language

English/Samoan

Current Area

San Bernardino, California, United States

MTC Entry Date

08/02/2017

Expected Release Date

08/06/2019

Favorite Scripture

Ma ua fetali mai Keriso: Afai tou te faatuatua mai ia te au o le a outou maua le mana e fai ai soose mea e tatau ai ia te au. Moranae 7:33
- Moroni 7:33

Mission Home Address

California Redlands Mission
7000 Central Avenue
Highland, California 92346-3013

Current Address

California Redlands Mission
7000 Central Avenue
Highland, California 92346-3013
California Redlands Mission
Local
California

Length of Service

100 %

Days in Mission Field

2
Years
0
Months
4
Days

Coming Events