Address

Kyoto Japan Stake
44 Shimogamo-matsubaracho, , Sakyo-ku,
Kyoto-shi, Kyoto
Japan