Address

Koriyama Japan District
11-27 Hosonumamachi,
Koriyama-shi, Fukushima
Japan