Address

Darkhan Mongolia District
Шинэ Дарханы байр, 15 баг, Эмэгтэйчүүдийн ордоны зүүн т
Дархан, Darhan
Mongolia